دزفول، خیابان شهید بهشتی بین فجر و معزی پلاک 157 شرکت آدینارایانه پارسی
شنبه تا پنجشنبه- 09:00 الی 16:00

نرم افزار طبیب

Home - - نرم افزار طبیب

نرم افزار طبیب

امکانات نرم افزار

تعریف بیماران

تهیه پرونده برای بیماران

مدیریت علت های مراجعه

مدیریت آزمایش ها

مدیریت داروها

نسخه نویسی الکترونیکی

تعریف انواع بیمه ها

تعریف انواع خدمات

تعریف انواع خدمات دندانپزشکی و غیر دندانپزشکی

امکان تعیین حق بیمه به صورت جداگانه برای هر خدمت

امکان تعریف پزشکان و پرستاران به صورت نامحدود

امکان ساخت فیش دلخواه

امکان تعیین نوع دریافتی به صورت نقد یا کارت خوان

امکان ارتباط با کارتخوان

امکان گزارشگیری به صورت روزانه

امکان گزارشگیری به صورت جزیی از تمام اطلاعات

امکان گزارشگیری آماری از داروهای تجویز شده ، آزمایش ها

امکان تعریف کاربران و حق دسترسی و صندوق جداگانه

امکان تهیه دیسکت بیمه با امکانات کامل

امکان نوبت دهی به صورت اتوماتیک و دستی با امکانات فراوان و دقیق

امکان نصب برنامه به صورت شبکه

دارای بخش مجزا برای پزشک و پذیرش

  • کلمات کلیدی:مدیریت بیماران,انواع بیمه ها،انواع خدمات،دیسکت بیمه،نسخه الکتورنیک،فیش دلخواه،گزارشات آماری,نرم افزار طبیب