دزفول، خیابان شهید بهشتی بین فجر و معزی پلاک 157 شرکت آدینارایانه پارسی
شنبه تا پنجشنبه- 09:00 الی 16:00

نرم افزار حسابداری حساب بان

Home - - نرم افزار حسابداری حساب بان

نرم افزار حسابداری حساب بان

برخی از ویژگی های نرم افزار حسابداری حساب بان
امکان تعریف انواع طرف حساب ها
امکان تعریف انواع کالاها و خدمات
امکان ثبت فاکتور خرید
امکان تعریف صندوق های فروش
امکان تعریف انواع حساب های بانکی و دستگاه های Pos
امکان تعریف انواع دسته چک ها با قابلیت چاپ بر روی چک
امکان تعریف انواع تولید کننده ها
امکان تعریف انواع واحدهای اندازه گیری کالا به تفکیک
امکان تعریف انواع سیستم های کدینگ کالا
امکان تعریف انواع مالیات های فروش
امکان تعریف انواع تخفیف ها به تفکیک کالا ها و همچنین به صورت گروهی
امکان تعریف قیمت های فروش متفاوت برای یک کالا
امکان تعریف انواع اضافت و کسورات دلخواه برای فاکتور فروش
امکان تعریف انواع هزینه های فروشگاه
امکان تعریف انواع درآمدهای غیره
امکان تعریف انبارها به تعداد دلخواه
امکان ساخت کالای ترکیب با استفاده از فرمول دلخواه

امکان ثت انواع فاکتور ها
فاکتور خرید
فاکتور فروش
پیش فاکتور
فاکتور برگشت از خرید
فاکتور برگشت از فروش
همچنین اماکن ویرایش تمام فاکتور های گفته شده نیز وجود دارد
امکان ثبت انواع عملیات چک ها شامل
ثبت چک های دریافتی
ثبت چک های پرداختی
چک های وصول شده
چک های وصول نشده
چک های خرج شده
چک های برگشتی
چک های پاس شده
چک های پاس نشده
امکان ثبت انواع عملیات امور مالی شامل
دریافت از طرف حساب
پرداخت به طرف حساب
برداشت و واریز به صندوق به صورت نقدی و کارت خوان
برداشت و واریز به حساب به صورت نقدی و کارت خوان
ثبت انواع حواله ها
ثبت سود بانکی
ثبت عملیات بین بانکی
ثبت هزینه های جاری به تفکیک
ثبت انواع درآمد ها به تفکیک
امکان ثبت انواع عملیات تولید و انبار
انتقال کالا بین انبار ها
ثبت انواع ضایعات
ثبت اسناد انبارگردانی
ثبت انواع سند تولید

 

نرم افزار حساب بان دارای جامع ترین لیست از گزارشها به همراه امکان طراحی هر انوع گزارش مورد نیاز کاربر بر اساس شغل و کار مشتری می باشد
برخی از گزارش های نرم افزار عبارتند از
گزارشات مربوط به اشخاص شامل
پرونده شخص
فاکتورهای مربوط به یک شخص
اقلام مربوط به یک شخص
چک های مربوط به یک شخص
لیست بدهکاران
لیست بستانکاران

گزارشات مربوط به فاکتورها
نمودار خرید و فروش روزانه
جمع روزانه و ماهیانه مبالغ فاکتور ها
گزارش اقلام فاکتور ها
گزارش سود فاکتور های فروش
آمار کلی فاکتور ها

گزارشات مربوط به کالا ها
پرونده کالا
آمار خرید و فروش کالا
آمار خریداران و فروشندگان کالا

گزارشات مربوط به خدمات
آمار خرید و فروش کالا
آمار خریداران و فروشندگان کالا

گزارشات مربوط به انبار
کاردکس کالاها
موجودی کالا ها
ارزش ریالی کالا
کالا های رسیده به نقطه سفارش

گزارشات چک ها
چک های دریافتی
چک های پرداختی

گزارشات مربوط به امورمالی
جمع روزانه و ماهیانه اسناد امور مالی به صورت کلی و به تفکیک

گزارشات تحلیلی
گزارش وضعیت نقدینگی به تفکیک حساب های بانکی و صندوق های فروش
امکان محاسبه و پیش بینی سود تا تاریخ مشخص در آینده براساس فروشهای گذشته

گزارشات حسابداری
دفتر حساب
اسناد حسابداری
سود و زیان
گردش حساب های کل
مانده حساب های کل
گردش حسابهای معین
مانده حساب های معین

سیستم گزارش ساز
در این بخش نرم افزار مشتری می تواند هر گونه گزارشی را که میخواهد بر اساس سلیقه خود و نیاز کار خود ایجاد و استفاده نمایید

  • Tags:حساب بان,حسابداری,فاکتور,خرید,فروش,انبارداری,تولیدکالا,انبارگردانی,گزارش ساز,برگست از فروش